Alt om Tarot | Hoffkort | Mynternes Ridder

Tarot Mynter 12
Mynternes Ridder
Knight of Pentacles

Overordnet betydning
Mynternes Ridder representerer å nå dine mål gjennom sunn fornuft, ansvar, praktisk og ved å fullføre det du starter. At du oppnår dine ønsker eller drømmer gjennom utholdenhet og besluttsomhet.

Beskrivelse
Kortet viser en ung ridder som sitter på hesten sin. Ridderen bærer full rustning og er klar for kamp, ​​men foretrekker å sitte stille og tenke på mynten han holder i den ene hånden. Han er på en bakketopp med utsikt over et kupert landskap. Kortet symboliserer evnen til å være gjennomtenkt eller konsentrert om noe. Det kan til og med være en kontemplativ eller meditativ holdning til stede.

Tolkning
Kortet symboliserer at du er aktiv, du er flittig og samtidig har et kresne øye for detaljer. Det indikerer også at du på dette tidspunktet eller i ditt nåværende prosjekt er seriøs, pålitelig og nærmer deg enhver oppgave som presenterer seg seriøst og forsiktig.

Når du trekker dette kortet er det et tegn på at det som er i fokus er fysisk aktivitet, konstruksjon eller sport. Den viser en fast besluttsomhet til å gå videre med færre blokker eller hindringer.

Det viser også talent for praktisk tenkning. Din søken og streben er – eller bør være – å bygge en ny verden for selvet som vil være mer fruktbar og full av overflod med færre hindringer. Du bør også se etter å utvikle utholdenhet og ferdigheter for flid. Finn dem i deg eller søk etter en passende rollemodell som vil kunne inspirere deg.

Utdypning
Andre ord som kan beskrive Mynternes Ridder er: fokus på jordiske verdier, fremgang, stabilitet, flaks, ansvar, stahet, hardt arbeid, oppmerksomhet på detaljer, tålmodighet, praktisk, utholdenhet, sta, ambisiøs, hardtarbeidende, fullføre det du starter.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 12 – som i numerologi ofte reduseres til 3 (summen av 1+2) som betyr at du må ta hensyn til disse to tallene i forhold til utfordringen du spør taroten om.

Affirmation
Jeg jobber med fokus på det som er viktig. Jeg ser at helheten og detaljen er en og samme ting.

Tarot | Mynter 12

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!