Alt om Tarot | Minor Arcana | Mynter 3

Tarot Mynter 3
Tre Mynter
3 Pentacles

Overordnet betydning
Tre Mynter representerer læring, studier og læretid. Det betyr også hardt arbeid, besluttsomhet, dedikasjon og engasjement.

Beskrivelse
Tre Mynter viser tre menn i et kirkerom. En, en arbeider, kanskje en skulptør, står på en benk og jobber og holder en kopp i hånden. En munk og en narr står og ser på tegningene til bygningen. Over dem er utskåret tre Mynter i en trekant.

Kortet symboliserer både at et prosjekt – en bygning vokser, men symboliserer også din egen personlige vekst. Kortet indikerer at kreativitet og kjærlighet henger sammen, og at du realiserer deg selv og blir mer tilfreds ved å legge hele din tilværelse og energi i arbeid.

Tolkning
Kortet symboliserer at veien til vekst og ekspansjon går gjennom iherdig arbeid. Det tyder på at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår på arbeidet eller prosjektet du jobber med. Når du trekker dette kortet, er det et tegn på at du sannsynligvis er fast bestemt på å holde deg til og fullføre prosjektet, uansett hvor vanskelig eller frustrerende oppgaven kan være.

Det er nødvendig at du gir alt du har i deg. Men gjør det, for det lønner seg. Gjør det imidlertid klart hva du ønsker å få ut av innsatsen for å jobbe fokusert og effektivt på samme tid.

Samtidig antyder kortet også at du gjennom en meditativ tilnærming til aktivitetene dine vil kunne føle en tilfredsstillelse ved at du når du jobber blir oppfylt av selve handlingen. En opplevelse av helhet og hengivenhet vil følge, som også kan beskrives som flyten du føler når du jobber.

Utdypning
Andre ord som kan karakterisere Tre Mynter-kortet er: suksess, selvrealisering gjennom arbeid, møysommelig arbeid, iherdig innsats, arbeidshest, håndverkeren og designeren.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 3, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør taroten om. Dette uttrykkes ofte på den måten at i løpet av de neste 3 dage | uker | måneder | år vil det være fordelaktig for deg å fullføre arbeidet eller prosjektet du jobber med. Veien til vekst og ekspansjon går gjennom iherdig arbeid.

Affirmation
Jeg gir meg selv til arbeidet. Jeg opplever meningsfullhet i jobben. Jeg er meditativ i arbeidet mitt.

Tarot | Mynter 3

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!