Alt om Tarot | Minor Arcana | Mynter

Tarot Mynter

Mynter
Mynter representerer det fysiske planet. Når du trekker et myntkort er det et bilde av hva som skjer i din ytre virkelighet. Myntene representerer ingen abstrakt situasjon; de reflekterer ytre situasjoner, ytre manifestasjoner som tydelig kan observeres. Et Myntkort viser en synlig ytre situasjon, i forhold til helse, økonomi, arbeid, kreativitet eller relasjoner. Når vi objektivt enkelt vurderer og fastslår den fysiske virkeligheten, er vi i myntene.

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

1234567
891011121314

Arcana Minor (de små mysteriene) dekker fra nr. 1 til nr. 10 i hver av tarotsettets fire serier. Hver serie representerer forskjellige aspekter av personligheten. Arcana Minor tar for seg den konkrete fysiske virkeligheten, og inneholder kunnskap om konkrete emner som natur, geografi, fysikkens lover, matematikk osv. Her fortelles hva som skjer på det fysiske planet.

Mynter no. 1 til 10 er i Arcana Minor.

Tarot | Coins, Mynter | 1

Tarot | Coins, Mynter | 2

Tarot | Coins, Mynter | 3

Tarot | Coins, Mynter | 4

Tarot | Coins, Mynter | 5

Tarot | Coins, Mynter | 6

Tarot | Coins, Mynter | 7

Tarot | Coins, Mynter | 8

Tarot | Coins, Mynter | 9

Tarot | Coins, Mynter | 10

De siste 4 kortene er Hoffkort. Hoff kortene er de fire høyeste tarotkortene i hver av de fire seriene. Disse kortene kalles Page, Ridder, Dronning og Konge. Med andre ord veldig lik vanlige spillekort.

Mens Major Arcana tar for seg den overordnede utviklingen vi mennesker må gjennom  – og Arcana Minor tar for seg den konkrete fysiske virkeligheten – handler hoffkortene om den interaksjon vi har med andre mennesker, om menneskelig atferd, psyke og sinn.

Hvis et hoffkort trekkes, viser det at mesterskap på et visst nivå er realisert og er aktuelt i den aktuelle situasjonen. Hoffkortets serie (Sverd, Stokke, Mynter, Begre) viser på hvilket bevissthetsnivå mesterskapet finner sted eller demonstreres.

Hoffkortene kan sees på som beskrivelser av seksten mennesketyper, på samme måte som de tolv stjernetegnene (i vestlig astrologi), eller de tolv dyretegnene (i kinesisk astrologi). Hoffkortene kan dermed ses som en modell som beskriver de typiske tanke- og handlingsmønstrene som hver av de 16 personlighetstypene har.

Disse 16 personlighetstypene representerer ulike aspekter ved personligheten og kalles de fire fysiske mesterskapene (Mynter), de fire mentale mesterskapene (Sverd), de fire emosjonelle mesterskapene ( Beger) og de fire åndelige mesterskapene (Stokke).

Basert på navnet vårt er vi alle assosiert med ett av de 16 rettskortene, og det sies å være den grunnleggende egenskapen vi bærer med oss ​​gjennom hele livet. For å ha et harmonisk og lykkelig liv, må vi kunne mestre alle 16 mesterskapene.

Tarot Mynter

Myntene symboliserer materialet, sikkerheten, økonomien, utdanningen og balansen mellom interne og eksterne faktorer. I Mynten har du også den overordnede balansen og forankringen i tillegg til å vokse. Her er den økonomiske standarden og veksten, det som styrer grunnlaget og sikkerheten din. Der er både stabilitet og vekst i kortene. Du ønsker å få utbytte på det du investerte i, få mer for å kunne oppnå enda mer. Alt dette går under økonomien, som er kjennetegnet til Mynten.

Dominans av mynter viser situasjoner som har med penger og materielle ting å gjøre. det kan dreie seg om eiendeler, aksjer eller fast eiendom. Mynter sammen med Stokke viser penger som kommer ut av arbeidssituasjoner. Mynter sammen med Kopper viser kjærlighet i hjemmet. Komfort i hjemmet og eiendeler. Mynter sammen med Sverd indikerer konflikter som har med materielle ting og hjem å gjøre. Kan også forsterke avtaler, kontrakter og dokumenter.

Tarot | Coins, Mynter | 1

1 Myntenes Ess
Grunnlag

Myntenes Ess indikerer gode utsikter dersom spørsmålet dreier seg om økonomiske og materielle hendelser. Du er vellykket og produktiv. Du foretar kjøp, investeringer eller legger et nytt materiell grunnlag. Et nytt grunnlag, muligens en bedre økonomi.

Tarot | Mynter, Mynter | 2

2 Mynter
Likevekt

To mynter står for bevegelse, forandring og eksperimentering. Det er et kort som indikerer en eller annen form for sjonglering – penger i privatlivet, eller en ekstrajobb eller sjonglering fritid og jobb, eller sjonglering jobb og kjærlighet.

Tarot | Coins, Mynter | 3

3 Mynter
Nyheter

Tre mynter indikerer at du må samarbeide med andre for å få jobbene gjort. Tre mynter indikerer også virksomhet i de innledende fasene. Mye arbeid uten umiddelbare resultater. Tre mynter indikerer også en læringsperiode. Noe nytt kommer til, eventuelt et lite overskudd eller utdanning.

Tarot | Mynter, Mynter | 4

4 Mynter
Materielt

Ild mynter indikerer økonomisk sikkerhet. Kortet kan være en advarsel om problemer med kontroll, begjær og sjalusi, og stahet. Ild mynter kan også indikere å holde på det du har og frykt for tap. Material stabil – balanse i materialet.

Tarot | Coins, Mynter | 5

5 Mynter
Begrensning

Fem mynter er et tegn på materielle problemer. Du går dårlige tider i møte økonomisk. Materielle vanskeligheter. Tap av penger eller posisjon. Sparsomhet på grunn av begrensede ressurser.

Tarot | Mynter, Mynter | 6

6 Mynter
Leksjoner

Seks mynter er ditt kort for generøsitet og hjelp fra andre. Kortet refererer til gaver, sympati, vennlighet, takknemlighet, belønning og beskyttelse. Reise for utdanning. økonomisk bidrag.

Tarot | Coins, Mynter | 7

7 Mynter
Planlegging

Syv mynter indikerer langsom vekst. Kanskje du står ved et veiskille – trenger du en kursendring eller en helomvending. Kortet kan også vise ulike former for ulønnet arbeid. Stilt overfor valgsituasjoner av økonomisk karakter. Refleksjoner over fremtidig økonomi.

Tarot | Mynter, Mynter | 8

8 Mynter
Flid

Åtte Mynter representerer flid. Kortet kan tyde på at du er for oppslukt av arbeid. Du har ikke tid til noe annet i livet ditt. Ferdigheter og talenter i materialet. Nye arbeidsområder og interesser.

Tarot | Coins, Mynter | 9

9 Mynter
Gaver

Kortet kan indikere gaver, arv, gevinst eller økt inntekt. Kortet står også for kjennskap til seg selv og god smak. Uventede penger, gaver, gaver, muligens en arv.  Dine mynter er klokere når du har materiell sikkerhet, og alle dine behov er dekket.

Tarot | Mynter, Mynter | 10

10 Mynter
Sikkerhet

Ti mynter representerer rikdom og stabilitet. Pengene dine i luften. Du vil snart oppnå penger. Noen ganger vil kortet indikere en stor utgift. Stabilt materiale. Trygg posisjon.

Tarot | Coins, Mynter | 11

11 Myntenes Page
Bidrag

Myntenes Page handler om å starte i det små. Meldinger om penger på vei. Gunstige meldinger knyttet til penger.

Tarot | Coins, Mynter | 12

12 Myntenes Ridder
Erobring

En avtale på gang som har med økonomi å gjøre. Penger har kommet eller kommer. Mynteridderen refererer til fordelene man kan få ved å gjøre kjedelige, men nyttige ting. Du er ute etter å erobre nye markeder, og har din egen evne til å få ting gjort. Men du kan bli blind for andre verdier enn penger, og kan bli litt for egoistisk og hensynsløs i jakten på fremgang og vekst.

Tarot | Coins, Mynter | 13

13 Myntenes Dronning
Omtanke

Myntens dronning står for økonomisk kompetanse og omtanke. Det ser ut til at du forvalter rikdommen din på en ansvarlig måte, og bruker den til å hjelpe andre. Du har en dyp sensibilitet og evnen til å få ting til å spire og vokse. Ordne og orden. En kvinne som er stabil, ryddig og praktisk.

Tarot | Coins, Mynter | 14

14 Myntenes Konge
Avgjørelse

Myntens konge indikerer at du må holde forpliktelser, reparere det som er ødelagt, tjene penger, sponse en ny prestasjon. Materiell sikkerhet er viktig for det. Det lønner seg å være tålmodig og planlegge langsiktig. Økning i rikdom, sikker posisjon i livet.

Navigation Komplett Navigation Trekk Navigation Essens