Alt om tarot | Major Arcana | Vognen

Tarot Major Arcana 7
Vognen
The Chariot

Overordnet betydning
Vognen representerer å overvinne hindringer gjennom besluttsomhet, fokus og viljestyrke. En invitasjon til å gå etter det du virkelig ønsker. Vognen viser at det kan være mange hindringer i veien, men hvis du holder deg fokusert, beholder roen og tror på dine evner, vil du lykkes! Vognen er også en indikator på suksess i sport eller konkurranser.

Beskrivelse
Vognen viser en pansret ridder, stående i en vogn trukket av en svart og en hvit sfinx. Sfinksene er symboler på motsetninger og gåten som vognmannen må løse. Kortet symboliserer kampen for å kontrollere kreftene i en konflikt.

Ridderens gylne og vakkert dekorerte rustning viser hans kraftige energi, som er assosiert med solen og det mannlige elementet. Halvmåner er festet til ridderens skuldre, og symboliserer hans mestring over og mestring av de fluktuerende følelsene knyttet til månen, det feminine elementet og mestring av de underliggende ubevisste kreftene.

I hånden har han viljestaven. Baldakinen over ham er blå og fylt med stjerner, som representerer himmelen. Og sammen med vognen, som står for jorden, viser de til uttrykket: som over, så under. De fire søylene representerer de fire elementene som energi uttrykker seg gjennom på det fysiske planet: ild (elektrisitet), luft, vann (væske) og jord (massiv masse).

Vognen er et bilde på det konstante samspillet som handler om å balansere motsetninger, som maskulin og feminin, styrke og svakhet, positiv og negativ, tanke og følelse. Vognmannen i sentrum av sfinksene er et symbol på den som styrer og på likevekten som oppnås ved riktig styring.

Kortet viser til at vognføreren skal styre riktig mellom for eksempel sine motstridende følelser eller tanker. En av to ting kan skje: Enten flyr vogna av gårde over kjepper og steiner eller så står den stille! Vognmannen har ikke mye makt over ting, han kan ikke bevege seg i sin stive rustning, men det gir god beskyttelse mot angrep på hans sårbare indre.

Å forstå Vognen og hvordan tarotkortet kan tolkes er lett når vi husker Romerriket. Da de romerske generalene vendte seirende tilbake til Roma, slo de leir på den Marsesiske sletten og ba om tillatelse til å gå inn i et triumftog.

Hvis sjefen hadde passende rang og seieren var stor nok, ble tillatelse gitt. Triumftoget gikk deretter inn i byen gjennom en spesiell port. Foran kom den fangede kongen til fots. Etterpå hans familie og soldater samt vogner med krigsbytte.

Så kom triumferen selv i en forgylt vogn trukket av hvite hester, og bak vognen sto en offentlig slave og holdt en gyllen krone over generalens hode. Hele seremonien var til ære for Jupiter, som hadde skaffet seieren, og den triumferende sto en kort stund i Jupiters plass, men slaven bak ham hvisket ham i øret at all ære er flyktig.

Dette gir oss en forklaring på at Vognen representerer det guddommelige og trumfer alle menneskene som går foran. Bak den triumferende står den hviskende slaven, som minner om at den triumferende selv vil bli overtrumfet av tiden (Eremitten).

Tolkning
Kortets indre symboliserer en forening av konflikter, forårsaket av motstridende krefter. Vognen styrer vårt bevisste sinn, mens sfinksene står for de ulike impulsene vi må forholde oss til. Sfinksene kan sammenlignes med fornuft og lyst.

På denne måten kan sfinksene representere konflikter der du vet hva du bør gjøre, men likevel foretrekker noe annet. Når du trekker dette kortet, er det et tegn på at du hele tiden må veie og balansere dine ønsker ved å bruke ditt rasjonelle sinn. Vognen symboliserer også et ønske om å kombinere ro og aktivitet.

Blir du tiltrukket av dette kortet, er det på tide å se på endringer i forhold til flytting, reise, karriere, familie og hjem. En kamp eller konflikt kan ligge foran – dog med stor mulighet for seier over motgang.

Vognen representerer forandring og årsakssammenheng som universelt prinsipp. Et taoistisk ordtak sier at endring er vellykket når «det store treet» har sine «røtter ved den strømmende elven». Dette ordtaket er svært talende for prinsippet som kjennetegner Vognen, da det minner oss om at det i tider med forandring er nødvendig å inkludere både ro (det store treet med røttene) og aktivitet (den strømmende elven).

Styrer du vognen riktig, som du skal ha energi til, er det mulig å oppnå stor harmoni. besluttsomhet og selvtillit er tilstede i en grad for å oppnå suksess. Men pass på å ikke være for aggressiv og gå videre uten hensyn til andre.

Utdypning
Andre ord som kjennetegner Vognen er: konflikter, kamp, ​​kompromiss, sikkerhet om seier, vitalitet, tidligere feil, finne veien, beredskap til å oppdage en annen verden og selvbekreftelse. Sikre fremgang, selvkontroll, seier, triumf, erobring og helse.

Tall
Tarotkortet er knyttet til nummer 7, som betyr at du må ta hensyn til dette tallet i forhold til utfordringen du spør tarotkortene om.

Astrologi
Kortet er knyttet til stjernetegnet Kreps, som blant annet representerer følelser.

Affirmation
Jeg er ansvarlig for alt jeg forårsaker. Jeg skiller mellom det som er vesentlig. Jeg har tillit til mine evner.

Tarot | Vognen

Spørg tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Spør tarotkort om råd. Trekk et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine. Klikk på kortet!Tarot

Major Arcana

Narren I. Magikeren II. Yppersteprestinne III. Keiserinne IV. Keiseren V. Hierofant VI. Elskere VII. Vogn VIII. Styrke IX. Eremitt X. Skjebnehjul XI. Dommer XII. Henges mann XIII. Død XIV. Temperanse XV. Djevelen XVI. Tårn XVII. Stjerne XVIII. Månen XIX. Søn XX. Dom XXI. Verden

Tarot Mynter

Mynter

Myntenes ess | To mynter | Tre mynter | Ild mynter | Fem mynter | Seks mynter | Syv mynter | Åtte mynter | Ni mynter | Ti mynter | Page av Mynter | Ridder av Mynter | Dronning av Mynter | Kongen av Mynter

Begre

Begre

Ess av Beger | To Beger | Tre Beger | Ild Beger | Fem Beger | Seks Beger | Syv Beger | Åtte Beger | Ni Beger | Ti Beger | Page av Beger | Ridder av Beger | Dronningen av Beger | Kongen av Beger

Tarot Sverd

Sverd

Ess av Sverd | To Sverd | Tre Sverd | Ild Sverd | Fem Sverd | Seks Sverd | Syv Sverd | Åtte Sverd | Ni Sverd | Ti Sverd | Page av Sverd | Ridder av Sverd | Dronning av Sverd | Konge av Sverd

Tarot Stokke

Stokke

Ess av Stokke | To Stokke | Tre Stokke | Ild Stokke | Fem Stokke | Seks Stokke | Syv Stokke | Åtte Stokke | Ni Stokke | Ti Stokke | Page av Stokke | Ridder av Stokke | Dronning av Stokke | Konge av Stokke


Tarot

Spør Tarot

Tarotkortene kan veilede deg i alle livets problemer - kjærlighet, karriere, livsvalg, store som små. Tegn et tarotkort og bli tydeligere på valgene dine.

Ta en liten stund til å tenke over spørsmålet ditt før du klikker på kortet. Hvis universet ikke vet hva spørsmålet er, vet det heller ikke hva det skal svare!