I Ching | Kjærlighet | Heksagram 1

I Ching | Hexagram 1
I Ching
Kjærlighet
Hexagram 1
I Ching love
xxx

Tro på drømmene dine, hold ut og alt rundt deg vil blomstre. Hold fokus på målene dine; du må ikke la deg distrahere, da du vil miste kraften som er tilgjengelig for deg nå. Du må oppføre deg på en medfølende måte mot partneren din.

I Ching, Don Quixote, kærlighed

Spør
I Ching

Om kjærlighet
Tenk på spørsmålet ditt
og klikk på hjertet!



I Ching bør konsulteres med respekt, siden det er ment å inneholde all visdommen fra Østen. I Ching snakker om dette i 64 heksagrammer, som du kan konsultere og få veiledning om.. vel, faktisk hva som helst!

I Ching er et orakel, en visdomsbok, der spådommene prøver å støtte handlinger som oppfattes som ideelle eller ønskelige. Etikken og forståelsen av riktige handlinger, som oppmuntres gjennom I Ching, er preget av verkets opprinnelse i taoisme, konfucianisme og østlig tankegang.

I Ching, Don Quixote, kjærlighet

De grunnleggende elementene i I Ching er 64 heksagrammer. Det er 64 mulige kombinasjoner av seks linjer, som enten kan være en stiplet linje, som symboliserte den kvinnelige og passive kraften Yin og svaret "Nei" - eller en ubrutt linje, som symboliserte den mannlige og utgående kraften Yang og svaret "Ja". ".

De individuelle linjene i heksagrammet er enten stabile eller ustabile - og en ustabil linje representerer en linje som "går mot" sin motsatte. Dette betyr at for hvert heksagram er det et skyggeheksagram, som er heksagrammet som dukker opp når alle de ustabile linjene snus til sine motsetninger. Dette skyggeheksagrammet representerer situasjonen du beveger deg mot.

I Ching, Don Quixote, kjærlighet

For tolkningen av I Ching brukes beskrivelsen og bildet som Book of Changes lenker til heksagrammet, samt tolkningen av de individuelle linjene i heksagrammet og dets skyggeheksagram.

Svaret ovenfor er et konsentrat av hva heksagrammet anbefaler deg å gjøre. Den fulle betydningen finner du i Endringenes Bog (Zhou Yi, Book of Changes), hvor de 64 heksagrammene er beskrevet.

Det er gjennom den intuitive tolkningen av det individuelle heksagrammet at I Ching gir muligheten til å lære å handle riktig og klokt i livets situasjoner.

I Ching, Don Quixote, kjærlighet

I tillegg til å spørre I Ching, kan du også spørre tarotkort om råd eller se hvem du går best med ifølge kinesisk astrologi. NetSpirit gir deg mange muligheter til å finne veien i kjærlighetens labyrint.

I Ching, Don Quixote, kjærlighet
Spør I Ching
Om kjærlighet
I Ching business Spør I Ching
Om pengar
navigasjon Kjærlighet
heksagrammer
Pengar
heksagrammer

I CHING
Book of changes

I Ching | Hexagram 1 1 I Ching | Hexagram 43 43 I Ching | Hexagram 14 14 I Ching | Hexagram 34 34 I Ching | Hexagram 9 9 I Ching | Hexagram 5 5 I Ching | Hexagram 26 26 I Ching | Hexagram 11 11
I Ching | Hexagram 10 10 I Ching | Hexagram 58 58 I Ching | Hexagram 38 38 I Ching | Hexagram 54 54 I Ching | Hexagram 61 61 I Ching | Hexagram 60 60 I Ching | Hexagram 41 41 I Ching | Hexagram 15 15
I Ching | Hexagram 13 13 I Ching | Hexagram 49 49 I Ching | Hexagram 30 30 I Ching | Hexagram 55 55 I Ching | Hexagram 37 37 I Ching | Hexagram 63 63 I Ching | Hexagram 22 22 I Ching | Hexagram 36 36
I Ching | Hexagram 25 25 I Ching | Hexagram 17 17 I Ching | Hexagram 21 21 I Ching | Hexagram 51 51 I Ching | Hexagram 42 42 I Ching | Hexagram 3 3 I Ching | Hexagram 27 27 I Ching | Hexagram 24 24
I Ching | Hexagram 44 44 I Ching | Hexagram 28 28 I Ching | Hexagram 50 50 I Ching | Hexagram 32 32 I Ching | Hexagram 59 59 I Ching | Hexagram 48 48 I Ching | Hexagram 18 18 I Ching | Hexagram 46 46
I Ching | Hexagram 6 6 I Ching | Hexagram 47 47 I Ching | Hexagram 64 64 I Ching | Hexagram 40 40 I Ching | Hexagram 57 57 I Ching | Hexagram 29 29 I Ching | Hexagram 4 4 I Ching | Hexagram 7 7
I Ching | Hexagram 33 33 I Ching | Hexagram 31 31 I Ching | Hexagram 56 56 I Ching | Hexagram 62 62 I Ching | Hexagram 53 53 I Ching | Hexagram 39 39 I Ching | Hexagram 52 52 I Ching | Hexagram 19 19
I Ching | Hexagram 12 12 I Ching | Hexagram 45 45 I Ching | Hexagram 35 35 I Ching | Hexagram 16 16 I Ching | Hexagram 20 20 I Ching | Hexagram 8 8 I Ching | Hexagram 23 23 I Ching | Hexagram 2 2