Horoskop | Hvordan brukes et ukentlig horoskop?

Astrologi | Ukentlig horoskop

Et ukentlig horoskop brukes for å adressere mulighetene og fallgruvene i den kommende uken. Ved å være klar over hvilke gunstige og ugunstige energier stjernetegnet ditt påvirkes av den kommende uken, har du muligheten til å møte dine muligheter, sjanser og fallgruver for uken som kommer.

Astrologi betyr direkte oversatt fra gresk «studie av stjernene» og beskriver vitenskapen om himmellegemenes innflytelse på menneskelivet. Grunnlaget for vestlig astrologi er kunnskapen vi har om universet, dets opprinnelse, dets utvikling og himmellegemene. Den nøyaktige kunnskapen om dette finner vi i astronomi.

Astrologi | Ukentlig horoskop

Jo bedre du kjenner stjernetegnet ditt, jo mer glede kan du få av ditt ukentlige horoskop. De 12 stjernetegnene kan med fordel sees på som en modell av personlighetstyper, hver med sin måte å oppleve, se og vurdere verden på. Kunnskap om stjernetegnene kan gi innsikt i egen og andres adferd og være egnet som verktøy for personlig utvikling.

Vi kan med fordel betrakte dyrekretsen som en modell av alle mennesker, delt inn i tolv personlighetstyper. Stjernetegnene beskriver de typiske tanke- og handlingsmønstrene som hver type har, de dyptliggende motivene for hva hver type gjør – hvis vi ser på stjernetegnene på denne måten, kan det hjelpe oss til å forstå oss selv bedre, og komme inn. ta kontakt med temaene vi lønnsomt kan bearbeide for å oppnå større glede og tilfredshet i livet.

Astrologi | Ukentlig horoskop

Ved å finne ut hvordan du scorer de forskjellige stjernetegnene – dvs. hva er din Ascendant, Descendant, etc. – kan modellen hjelpe oss til å forstå oss selv bedre, og til å komme i kontakt med de temaene som vi med fordel kan bearbeide for å oppnå større glede og tilfredshet i livet.

I tillegg til å være en modell for å forstå våre egne personlighetsmønstre, er stjernetegnene også en modell for å forstå andres personlighetsmønstre og dermed hjelpe oss til å forstå omgivelsene våre bedre. Dermed kan du, med kunnskap om hvordan typene motiveres og oppfatter verden, legge til rette for din egen interaksjon med andre. Ikke minst når du er en del av gruppesammenhenger og kanskje du selv har ansvar for å motivere gruppemedlemmene eller sette dem sammen på den gunstigste måten.

Astrologi | Ukentlig horoskop

Et ukentlig horoskop brukes også som en positiv bekreftelse. Å bruke affirmasjoner er et kraftig verktøy for å gjøre hverdagen morsommere, styrke din egenmakt og være i fred med livet ditt og deg selv. Ordet bekreftelse er fra det latinske ordet affirmatio, fra «å bekrefte».

Det handler om å finne sin egen vei. Hva fungerer for deg. Det viktigste er at måten din fungerer for deg. Når vi bruker positive utsagn i førsteperson, bekrefter og skaper vi vår tenkning og evne til å gå inn i mønstre etter eget valg.

Lær mer om uken som kommer. Hver uke bringer vi ukentlige horoskoper gratis og online.

Astrologi | Ukentlig horoskop

Navigation Sådan laves
horoskoper
Navigation Ugens
horoskoper
Navigation Sådan bruges
horoskoper